• Srpski
  • English
  • Magyar

Zimski prekrivači za bazene

  Bazen, po mogućstvu treba da ima prekrivač, koji ga štiti od prašine, lišća, insekata i raznorazne nečistoće, zadržava željenu temperaturu vode, i smanjuje mogućnost stvaranja algi. Prekrivači za bazene vam mogu biti od velike koristi, bez obzira da li je vaš bazen otvorenog ili zatvorenog tipa. Prilikom planiranja izgradnje bazena, poželjno je u plan uvrstiti i zaštitni zimski prekrivač za bazene. Zimski prekrivač za bazene je sastavni i neophodni deo opreme za svaki bazen.

Zašto prekrivač za bazen?

Prekrivač za bazen ima naročito važnu ulogu za bezbednost dece i kućnih ljubimaca. Prekrivač za svaki bazen, naručuje se po meri, u dogovoru sa klijentom.

Koji modeli prekrivača za bazene mogu biti?

Prekrivač može da bude zimski i letnji.

Zimski prekrivač:

  izradjuje se od  PVC ceradnog platnaZimski prekrivač za bazen izradjujemo u dva osnovna modela:

- Prekrivač sa nosećom pot konstrukcijom, koju čine cevi od aluminijuma i koje su "integrisane" u prekrivač koji je od PVC cerade, posebne namene.  Cerada, zajedno sa pot konstrukcijom se zateže, pomoću španera.

- Prekrivač bez pot konstrukcije, takozvani "plivajući" prekrivač, izradjuje se u glavnom, za bazene specifičnog oblika, gde nije moguće postaviti prekrivač sa pot konstrukcijom. "Plivajući" prekrivač se postavlja po površini vode bazena. Dosta slično kao letnji termalni prekrivač. Razlika u odnosu na letnji prekrivač je ta, što se zimski prekrivač postavlja i preko rubnog kamena, te je bazen potpuno prekriven. A kako se nivo vode u bazenima koji se spreme za zimu, ispušta ispod nivoa skimera, prekrivač koji prekriva i rubni kamen, poprima oblik "kadice" koja prikuplja atmosferske vode i prljavštinu. Ovaj vid prekrivača, gotovo minimalno propušta svetlost, te je podesan za sprečavanje razmnožavanja algi u vodi bazena.

 

prekrivači za bazene

 

?Kako se montira zimski prekrivač za bazen